Back to Top

Opleidings - & Kenniscentrum voor Bachbloesems en Bewustwording

 

BACHBLOESEMS MODULE 4 - Stage

 

In Module 4 ga je zelf aan de slag met het toepassen van Bachbloesems in de praktijk.

Hier kan de cursist alles wat hij in de overige modules geleerd heeft in de praktijk toetsen.

Deze module wordt door al onze cursisten als zeer leerrijk beschouwd.

Tijdens deze module dient de cursist ook deel te nemen aan de besloten online groep en een aantal stagevoorbeelden opvolgen.


In Module 4 komen volgende zaken aan bod:


1. Praktische oefentijd met begeleiding

2. Zelf leren toepassen van de Bachbloesems

3. Waar moet u opletten

4. Bespreken van de praktijkgevallen

5. Uitwisselen van ervaringen

6. Begeleiding gedurende de hele opleiding


U kunt starten in het voorjaar ofwel in het najaar.

In het voorjaar gaan de lessen door op dinsdagavond.

In het najaar kan u kiezen uit daglessen ofwel avondlessen.


De daglessen van het najaar gaan door op dinsdagnamiddag.

De avondlessen van het najaar gaan door op donderdagavond.


Module 4 Voorjaar start op 15 september 2020 om 19:30


  Module 4 Najaar daglessen start op 02 februari 2021 om 13:00.

  Module 4 Najaar avondlessen start op 04 februari 2021 om 19:30.


Data van Module 4 Voorjaar: 15/09, 22/09, 06/10, 20/10, 10/11, 17/11, 01/12, 08/12, 15/12/2020, 05/01/2021, 19/01, 26/01/2021.


  De lessen gaan door in het Centrum De Bosrank te Herk-de-Stad.

  Prijs van Module 4: 280 euro.

  Schrijf je nu in!

 

Om Module 4 effectief goed te kunnen volgen is inzicht in de Bachbloesems noodzakelijk.

Daarom kan je Module 4 enkel volgen nadat je Module 1, 2 + 3 gevolgd hebt.

  Contacteer ons om meer info! info@bosrank.be