Back to Top

Opleidings - & Kenniscentrum voor Bachbloesems en Bewustwording

 

BACHBLOESEMS MODULE 4 - Stage

 

In Module 4 ga je zelf aan de slag met het toepassen van Bachbloesems in de praktijk.

Hier kan de cursist alles wat hij in de overige modules geleerd heeft in de praktijk toetsen.

Deze module wordt door al onze cursisten als zeer leerrijk beschouwd.

Tijdens deze module dient de cursist ook deel te nemen aan de besloten online groep en een aantal stagevoorbeelden opvolgen.


In Module 4 komen volgende zaken aan bod:


1. Praktische oefentijd met begeleiding

2. Zelf leren toepassen van de Bachbloesems

3. Waar moet u opletten

4. Bespreken van de praktijkgevallen

5. Uitwisselen van ervaringen

6. Begeleiding gedurende de hele opleiding


Om Module 4 effectief goed te kunnen volgen is inzicht in de Bachbloesems noodzakelijk.

Daarom kan je Module 4 enkel volgen nadat je Module 1, 2 + 3 gevolgd hebt.


Module 4 start op 7 januari 2020 om 13:00.


Data van de lessen: 07/01, 21/01, 11/02, 03/03, 17/03, 21/04, 05/05 en 26/05/2020.

  De lessen gaan door in het Centrum De Bosrank te Herk-de-Stad.

  

  Contacteer ons om meer info! info@bosrank.be